หน้าแรก » ข่าวบิ๊กไบค์ » ปรับใช้การเก็บภาษี รถจักรยานยนต์ 200-1500 บาท/คัน เริ่มเก็บปีหน้า
ปรับใช้การเก็บภาษี

ปรับใช้การเก็บภาษี รถจักรยานยนต์ 200-1500 บาท/คัน เริ่มเก็บปีหน้า

ปรับใช้การเก็บภาษี รถจักรยานยนต์ และรถจักยานยนต์บิ๊กไบค์ หลังจากที่มีการประชุมของ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อปลายเดือนเมษาที่ผ่านมา ว่าด้วยเรื่องการเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ ตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งได้เปลี่ยนจากเดิม ที่คิดภาษีตามขนาดความจุของเครื่องยนต์ (ซีซี) ในที่สุดเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแล้ว 

ปรับใช้การเก็บภาษี รถจักรยานยนต์ 200-1500 บาท/คัน เริ่มเก็บปีหน้า
ปรับใช้การเก็บภาษี รถจักรยานยนต์ 200-1500 บาท/คัน เริ่มเก็บปีหน้า

สำหรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์ ใหม่นี้ ก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเพื่อลดเพื่อสิ่งแวดล้อมและลดสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 20-25% ในปี 2572 โดยภาษีใหม่จะเริ่มจัดเก็บ 1 ม.ค.2563 ซึ้งการเก็บภาษีแบบใหม่นี้ จะส่งผลให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 709 ล้านบาท/ปี

นายณัฐพร กล่าวว่า สำหรับอัตราภาษีใหม่ ประกอบด้วย

  • 1.รถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า จะคิดอัตราภาษีอยู่ที่ 1%
  • 2.รถจักรยานยนต์ทั้งแบบที่ใช้น้ำมัน และแบบไฮบริด ที่ใช้ได้ทั้งน้ำมันและใช้ไฟฟ้า แยกเป็น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 10 กรัมต่อกิโลเมตร (ก.ม.) คิดภาษี 1% ,ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 10 กรัมต่อก.ม. แต่ไม่เกิน 50 กรัมต่อก.ม. คิดภาษี 3% ,ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 50 กรัมต่อก.ม. แต่ไม่เกิน 90 กรัมต่อก.ม. คิดภาษี 5% ,ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 90 กรัมต่อก.ม. แต่ไม่เกิน 130 กรัมต่อก.ม. คิดภาษี 9% และ,ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 130 กรัมต่อก.ม. คิดภาษี 18%
  • 3.รถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิต หรือนำเข้ามาเพื่อนำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ที่ไม่เคยขายในท้องตลาดเป็นการทั่วไปในประเทศ และไม่เคยได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาก่อน หรือเคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแล้วแต่ได้เลิกการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ จะไม่เสียภาษี 4.รถจักรยานยนต์อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ คิดอัตราภาษีที่ 20%
ตามประกาศกำหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตนำเข้า
ตามประกาศกำหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตนำเข้า

ไม่เพียงเท่านี้ ครม.ยัง มีมติห้ามนำรถยนต์ใช้แล้ว (รถยนต์เก่า) ตามประกาศกำหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งนิยามของรถเก่าคือ รถที่จดทะเบียนแล้วในต่างประเทศ แต่ไม่รวมที่จดทะเบียนแล้วงนำเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 60 วัน อาทิรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถแทรกเตอร์เพลาเดี่ยว ที่ใช้เฉพาะตัว 

ยกเว้นรถยนต์ประเภทอื่นที่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รถยนต์ที่ใช้เพื่อการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ รถยนต์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรสาธารณกุศล รถยนต์ที่นำเข้าโดยผู้มีเอกสิทธิทางการทูต รถยนต์ที่นำเข้าตามแผนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ รถยนต์เพื่อการศึกษาและวิจัย และรถยนต์ที่นำเข้าเพื่อปรับสภาพการส่องออก นอกจากการขึ้นภาษีแบบใหม่นี้ ที่ทำให้รายจ่ายของสาวกสองล้อเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแล้ว ก็อาจจะมีผลกระทบกับผู้นำเข้าอิสระ ที่มีการนำเข้ารถหรูและบิ๊กไบค์ ประมาณ 100 คันต่อปี อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูล : khaosod
เรียบเรียงโดย : bigbikeinfo.com
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับบิ๊กไบค์ได้ที่ : facebook.com/infobigbike/