fbpx
Home / แท็กคำค้นหา: จัดตำแหน่งออกทริป

แท็กคำค้นหา: จัดตำแหน่งออกทริป

ภูทับเบิก เพชรบูรณ์ ชมวิวทะเลภูเขาสถานที่ท่องเที่ยวน่าไปออกทริป

ภูทับเบิก 2018

หนาวนี้ไปออกทริปเที่ยวไหนดี แนะนำ ภูทับเบิก เพชรบูรณ์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร อยู่ตำบลวังบาล ห่างจากอำเภอหล่มสักและหล่มเก่าประมาณ 40 กิโลเมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ซึ่งได้อพยพมาอาศัยอยู่ที่บ้านทับเบิก โดยอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยอาชีพทำการเกษตรแบบขั้นบ …

อ่านเพิ่มเติม

ออกทริปควรมีตำแหน่ง ในขบวนอย่างชัดเจน

ออกทริปควรมีตำแหน่ง ในขบวนอย่างชัดเจน

ออกทริปควรมีตำแหน่ง ทำไม่ถึงบอกว่าเวลาออกทริปควรมีตำแหน่งที่ชัดเจน และ ควรรักษาตำแหน่งตัวเอง เหตุผลง่าย ๆ ครับคือก็เพื่อความปลอดภัย และ ความเป็นระเบียบของผู้ขับขี่เองนั่นแหละครับ เพราะในการเดินทางออกทริปเป็นกลุ่ม ซึ่งมีจำนวนคนมาก ๆ แน่นอนว่าเมื่อจำนวนผู้ร่วมเดินทางมากเท่าไหร่ การควบคุมขบวน และ ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุยิ่งมากขึ้นเท่านั้น หากไม่มีการวางแผน จัดขบวนมอบหมายหน้าที่เลือกผู้นำที่สำคั …

อ่านเพิ่มเติม