Harley Davidson เลิกจ้างพนักงาน

เผย Harley Davidson เลิกจ้างพลักงานกว่า 700 คนทั่วโลก

Harley Davidson เลิกจ้างพนักงาน ทั่วโลกกว่า 700 คนโดยมีพนักงานกว่า 500 คนออกจากบ้านภายในสิ้นปีนี้ นอกจากนี้ยังมีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Joha Olin ล่าออกจากตำแหน่งหลังจากทำงานผ่านกว่าไป 17 ปี เป็นผลมาจากลดค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกมากมาย มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเลิกจ้างพนักงานดังกล่าวว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้าง โดยทางค่าย Harley Davidson ได้มีการก้าวขั้นในการเปิดตัว Pinao ใหม่ เป็นเรื่ยงน่าเศร้าโดย Jochen Zeitz ซีอีโอของ House ได้มีการประกาศเลิกจ้างพนักงานกว่า 700 คนทั่วโลกมีการคาดการณ์ว่าพลักกงาน 500 คน เตรียมออกจากบริษัทภายในสิ้นปี 2020 ซึ่งจะมีการลดการส่งผลกระทบต่อธุระกิจทั่วโลกตั้งแต่มีการดำเนินธุรกิจไปจนถึงหน้าที่ขององค์กรอย่างไรก็ตามมีการเผยข่าวสารเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ทาบค่าย Harley Davidson ประกาศเลิกจากพนักงานกว่า 140 คนในโรงงานใน Pennsyivania และ Wisconsin ได้ตัดผู้บริหารและพนักงานออก นอกเหนือจากการลดพนักงานแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นำของทางบริษัท Joha Olin ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินออกจากหน้าที่ โดยทำงานมามากกว่า 17 ปี โดย Harley Darrell Thomas …

เผย Harley Davidson เลิกจ้างพลักงานกว่า 700 คนทั่วโลก Read More »