เผย Piaggio เริ่มเรียกคืน MP3 500 เนื่องจากสายเบรกผิดปกติ ในวันที่ 24 กันยายน 2020

Nadda D.

Piaggio MP3 500 สกูตเตอร์ 3 ล้อถูกเรียกคืนหลังพบปัญหาความผิดปกติของสายเบรก โดย Piaggio Group Americas จะเรียกสกูตเตอร์ Bigbike ดังกล่าวในเวอร์ชั่นปี 2019-2020 กับจักรยานยนต์ขนาดใหญ […]