พบถูกถ่ายภาพ Benelli SRK600 เผยให้เห็นจักรยานยนต์เต็มคัน

Nadda D.

Benelli SRK600 พบถูกถ่ายภาพ ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกเรียกแทน TNT 600 โดยมีชื่อเรียก 2 ชื่อคือ SRK600 หรือ SR600K ล่าสุดที่ถูกพบจักรยานยนต์ในรูปแบบเต็มคัน แสดงให้เห็นรายละเอียดที่น่าสนใจข […]