หลุดสิทธิบัตร BMW 1800cc ใหม่กับจักรยานยนต์สไตล์ Touring

Nadda D.

หลุดสิทธิบัตรใหม่ BMW 1800cc โดยได้มีการเปิดเผยให้เห็นภาพร่างจักรยานยนต์สไตล์ Touring คาดว่ากำลังพัฒนา ภาพดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์ แสดงให้เห้ฯอย่างชัดเจนเลยว่าเป็นจักร […]