แนวคิด Honda CBX อาจกลายเป็น CB1000X เวอร์ชั่นปี 2021 ก็เป็นได้

Nadda D.

Honda CBX อาจกลายเป็น CB1000X คาดเป็นเวอร์ชั่นในปี 2021 ในอนาคต จากรายงานดังกล่าวมาจาก นิตยสาร Young Machine ของญี่ปุ่น มีข้อมูลจากโรงงานขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นสี่แห่งที่มีการเผยข้อมูลที […]