Harley Davidson Street Glide Special ข้อมูลสเปคราคา ตารางผ่อนดาวน์

Bigbike Price

Harley Davidson Street Glide Special เป็นรถมอเตอร์ไซค์ครูสเปอร์ (แบบทัวริ่ง) ที่มีแฟรริ่งที่ออกแบบมาเหมือนปีกค้างคาวที่เป็น Icon แห่งตำนาน แฟรริ่งยังทำให้การปะทะของลมลดน้อยลงไปอีก […]

Harley Davidson Street 750 ข้อมูลสเปคราคา ตารางผ่อนดาวน์

Bigbike Price

Harley Davidson Street 750 (ฮาร์ลีย์ เดวิดสัน สตรีท 750) เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับคนเอเชีย ฮาร์ลีย์ เดวิดสัน สตรีท 750 มีรูปทรงที่ไม่ใหญ่มากเท่าไร โครงสร้างของตัวรถเน้นการใ […]

Harley Davidson Street Rod ข้อมูลสเปคราคา ตารางผ่อนดาวน์

Bigbike Price

Harley Davidson Street Rod (ฮารเลย์ เดวิดสัน สตรีด ร็อด) เป็นรถรุ่นเล็กของ Harley Davidson เหมาะสำหรับคนเอเชีย โดดเด่นที่การใช้งาน ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและคล่องตัว การใช้งานในเม […]