ปรับใช้การเก็บภาษี

ปรับใช้การเก็บภาษี รถจักรยานยนต์ 200-1500 บาท/คัน เริ่มเก็บปีหน้า

ปรับใช้การเก็บภาษี รถจักรยานยนต์ และรถจักยานยนต์บิ๊กไบค์ หลังจากที่มีการประชุมของ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อปลายเดือนเมษาที่ผ่านมา ว่าด้วยเรื่องการเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ ตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งได้เปลี่ยนจากเดิม ที่คิดภาษีตามขนาดความจุของเครื่องยนต์ (ซีซี) ในที่สุดเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแล้ว  สำหรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์ ใหม่นี้ ก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเพื่อลดเพื่อสิ่งแวดล้อมและลดสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 20-25% ในปี 2572 โดยภาษีใหม่จะเริ่มจัดเก็บ 1 ม.ค.2563 ซึ้งการเก็บภาษีแบบใหม่นี้ จะส่งผลให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 709 ล้านบาท/ปี นายณัฐพร กล่าวว่า สำหรับอัตราภาษีใหม่ ประกอบด้วย 1.รถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า จะคิดอัตราภาษีอยู่ที่ 1% 2.รถจักรยานยนต์ทั้งแบบที่ใช้น้ำมัน และแบบไฮบริด ที่ใช้ได้ทั้งน้ำมันและใช้ไฟฟ้า แยกเป็น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 10 กรัมต่อกิโลเมตร (ก.ม.) คิดภาษี 1% ,ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 10 …

ปรับใช้การเก็บภาษี รถจักรยานยนต์ 200-1500 บาท/คัน เริ่มเก็บปีหน้า Read More »