จ่อเก็บภาษี Bigbike

จ่อเก็บภาษี บิ๊กไบค์ ตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 63

ภาครัฐ จ่อเก็บภาษี บิ๊กไบค์ ในปีหน้า ซึ่งได้เปลี่ยนจากเดิม ที่คิดภาษีตามขนาดของเครื่องยนต์ (ซีซี) เปลี่ยนเป็นการคิดภาษีตามค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยให้เหตุผลว่าต้องการส่งเสริมให้ผู้ผลิตยานยนต์ ได้ผลิตยานยนต์ที่เป็นมิตรกับอากาศมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (พีเอ็ม 2.5) ที่ปลกคุมอยู่ในหลายๆ จังหหวัดของประเทศไทย และการจัดเก็บภาษีนั้น ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เก็บภาษีตามขนาดเครื่องยนต์ในช่วง 2.5-9% เปลี่ยนเป็นเก็บภาษีตามขนาดของการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ซึ่งเพิ่มเป็น 3-18% ซึ่งส่งผลให้รถขนาดใหญ่ หรือ รถบิ๊กไบก์ที่มีการเผาผลานน้ำมันและปล่อยมลพิษมากก็อาจถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งต่างจากรถขนาดเล็กที่อาจจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า อัตราภาษีใหม่เก็บสูงสุด 18 % นั่นหมายความว่าจะมีต้นทุนเพิ่มอีก 9% เทียบง่ายๆก็คือ ถ้ารถบิ๊กไบก์คันละ 1 ล้านบาท ราคาอาจสูงขึ้นจากเดิมอีก 9 หมื่นบาทแต่ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซต์ขนาดเล็กทั่วไป คันละ 50,000 บาท ก็อาจเพิ่มขึ้นเพียงคันละ 250 บาท เท่านั่น แต่ว่าถ้าผู้ผลิตมีการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้ปล่อยก๊าซพิษลดน้อยลงก็จะได้ประโยชน์จากภาษีครั้งนี้ แต่ทั้งนี้ ทางภาครัฐ ก็ยังมีเวลา ให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ รวมไปถึงผู้ที่นำเข้า ได้ปรับตัวจนถึง ปี 63 กันเลย  ในส่วนของการเก็บภาษีรถจักรยานยนต์แบบใหม่นี้ …

จ่อเก็บภาษี บิ๊กไบค์ ตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 63 Read More »