ปรับโฉม Royal Enfield 650 GT ให้เป็นสไตล์ Duna sidecar

Nadda D.

ดัดแปลง Royal Enfield 650 GT ใหม่ที่มาในสไตล์ Duna sidecar หรือรถจักรยานยนต์ Bigbike แบบมีรถพ่วงข้าง โดยการออกแบบดังกล่าวมาจาก Walter Harrius จากเมือง Cuxhaven ประเทศเยอรมนี เผยให้ […]