เปิดเผยในสิทธิบัตร Benelli 600N และ Imperiale 530 2021

Nadda D.

Benelli 600N และ Imperiale 530 2021 ได้มีการเผยรายละอียดสิทธิบัตรที่น่าสนใจ โดยเมื่อต้นปีนี้ได้เปิดเผยแผนรุ่นใหม่ของ Benelli ในปี 2020 และในขณะที่การระบาดของโรคโคโรนาไวรัสอาจผลักดั […]