Benelli Leoncino Trail ข้อมูลสเปค ตารางผ่อนดาวน์

Nadda D.

Benelli Leoncino Trail เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มาในรูปแบบ Scrambler ซึ่งมีการพัฒนาเพิ่มความเท่มาจากรุ่น Leoncino 500 เรียกได้ว้าเป็นมอเตอร์ไซค์แนวคลาสสิกสัญชาติอิตาลี จักรยานยนต์ที่มาพร้ […]