เวอร์ชั่นใหม่ Benelli Qianjiang QJ1200-3 tourer อาจมาจากประเทศจีน

Nadda D.

Benelli Qianjiang QJ1200-3 tourer จักรยานยนต์ที่อาจเป็นเวอร์ชั่นใหม่มาจากประเทศจีนเตรียมไปยุโรปในปี 2021 มีการคาดการณ์ว่าเป็นแบรนด์จาก Benelli เป็นเวลากว่า 2-3 ปี ที่ผ่านมาแบรนด์เบ […]