มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Fuller Moto 2029 การออกแบบที่ยอดเยี่ยม

Nadda D.

Fuller Moto 2029 เป็นจักรยานยนต์ Bigbike พลังงานไฟฟ้าที่ออกแบบโดย Bryan Fuller และทีมวิศวกรเครื่องกลจาก Atlanta, Georgia ในสหรัฐอเมริกา มาพร้อมการออกแบบจักรยานยนต์ที่ยอดเยี่ยม ขับเ […]