เผย CARB การพัฒนามาตรฐาน Softail ของ Harley-Davidson ในปี 2020

Nadda D.

CARB เปิดเผยการพัฒนามาตรฐาน Softail ของ Harley-Davidson ซึ่งจักรยานยนต์ฮาเล่ย์เดวิดสันมีตัวเลขการจำหน่ายที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2015 เพื่อเป็นการกระจายผลงานจักรยานยนต์ของแบร […]