แปลงโฉม Honda CB650R สไตล์ Rally Raid ออกแบบโดย Honda Wingmotor

Nadda D.

Honda CB650R สไตล์ Rally Raid ที่มีการประกวดในงาน Honda Garage Dreams ในปี 2020 ผลงานเปิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2019 ซึ่งดูเหมือนจะผ่านมานานแล้ว เนื่องจากสถานะของโลกการลงคะแนนออน […]