ภาพกราฟิก Desert X Scrambler 1100cc ในงาน Ducati World Premier

Nadda D.

Desert X Scrambler 1100cc ภาพร่างกราฟิกใหม่ โดย Ducati ก่อนหน้านี้ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับการแข่งขัน Ducati World Premier เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้รู้ว่า Claudio Domenicali ซีอีโ […]