BMW F850GS Adventure ข้อมูลสเปคราคา ตารางผ่อนดาวน์

Nadda D.

BMW F850GS Adventure เป็นจักรยานยนต์ Adventure ใหม่ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกการขับขี่จักรยานยนต์ทางไกลอีกหนึ่งคัน เป็นอีกหนึ่งจักรยานยนต์ที่สมบูรณ์แบบที่ดียิ่งกว่า ด้วยการออกแบบลวดลายใ […]