เปิดตัวท่อไอเสียใหม่ MIVV สำหรับรุ่น BMW F900R และ F900R XR

Nadda D.

MIVV เปิดตัวท่อไอเสียใหม่ ในรุ่น BMW F900R และ F900R XR กับจักรยานยนต์สไตล์ทัวร์ริ่งที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะค่าย BMW โดยท่อไอเสียดังกล่าวมี 3 รุ่นคือ Delta Race, GP Peo และรุ่น […]