Fuell Fllow รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า คาดใกล้อยู่ในขั้นตอนการผลิตจริงแล้ว

Nadda D.

จักรยานยนต์ไฟฟ้า Fuell Fllow แบรนด์จักรยานยนต์ Bigbike ไฟฟ้าที่เตรียมการพัฒนาจักรยานยนต์ไฟฟ้าสไตล์เน็กเก็ตที่มีการออกแบบล้ำสมัย จากการคาดเดาจากภาพร่างที่มีการเปิดเผยกันผ่านทางโซเชี […]