GPX CR5 EFI ข้อมูลสเปคราคา ตารางผ่อนดาวน์

Bigbike Price

GPX CR5 EFI (จีพีเอ็กซ์ ซีอาร์ 5 อีเอฟไอ) เป็นรถในพิกัด 200 ซีซี เป็นรถในแนวสไตล์สปอร์ต Naked Bike (เปลือยแฟริ่ง) เป็นรถที่ออกมาแบบมาได้อย่างสวยงาม จีพีเอ็กซ์ ซีอาร์ 5 อีเอฟไอ โดดเ […]