Honda Bigbike Trackday

กิจกรรม Honda Bigbike Trackday 2019 เริ่มวันที่ 11-12 พ.ค 2562

เตรียมตัวและรถของคุณให้พร้อม ทาง Honda ได้จัด กิจกรรม Honda Bigbike Trackday ในวันที่ 11-12 พฤษาคม 2562 ณ พีระเซอร์กิต จังหวัดชลบุรี เริ่มสมัครภายในวันที่ 10 พ.ค. 2562 นี้  และได้เชิญชวนให้สาวกบิ๊กไบค์ค่ายปีกนก ได้นำ Honda Bigbike รุ่น CBR1000RR,/CB1000R,/CBR650R/F,CB650R/FCBR500R,/CB500F มาเปิดประสบการณ์การขับขี่แบบ Racing สัมผัสประสบการณ์ขับขี่บนสนามระดับโลก และเข้ารับการอบรมจากผู้ฝึกสอนแถวหน้าของเมืองไทยอีกด้วย สำหรับกฎกติกามารยาทในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องอ่านรายละเอียดในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและลงชื่อยินยอมในเอกสารลงทะเบียนให้ครบถ้วน กติกาในการขับขี่ทั้งหมดจะถูกอธิบายและควบคุมโดยคณะกรรมการกลางของสนาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมำตามกฎกติการอย่างเคร่มครัด หากฝ่าผืน จะต้องถูกตัดออกจากการร่วมกิจกรรม เพื่อความปลอกภัยของผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่น และ ความเรีบยร้อยของกิจกรรม บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายทุกกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากผู้ร่วมกิจกรรมขับขี่โดยความประมาท หรือขับขี่สร้างความหวาดเสียว การขับขี่ฝ่าฝืนกฎกติกา หรือ ข้อบังคับในการเข้าร่วมกิจกรรม การแต่งกายสำหรับผู้ขับขี่ หมวกกันน๊อคเต็มใบ ชุดสำหรับการแข่งขัน / ชุด Touring 2 ตอนแบบมี Zip …

กิจกรรม Honda Bigbike Trackday 2019 เริ่มวันที่ 11-12 พ.ค 2562 Read More »