เมื่อ Honda CB1100 RS 54 รุ่นพิเศษโดย Guy Willison

Nadda D.

Honda CB1100 RS 54 ได้มีการถูกสร้างขึ้นโดย Guy Willison เพื่อเป้นการระลึกถึงจักรยานยนต์ที่เป็นตำนานการแข่งในยุค 70 และ 80 ได้มีการร่วมมือระหว่าง Honda UK และ 54 Motorcycles เพื่อสร […]