เตรียมเปิดตัว Honda Forza 750 DCT ในวันที่10 ตุลาคม 2020

Nadda D.

Honda Forza 750 DCT ที่เตรียมเปิดตัวจักรยานยนต์ขนาดใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม เตรียมเปิดตัวในวันที่ 10 ตุลาคม 2020 จักรยานยนต์ Forza เป็นสกูตเตอร์สไตล์แม็กซี่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของฮ […]