แปลงโฉม Honda XR650R ด้วยสไตล์ Street Tracker

Nadda D.

Honda XR650R Elsinore 74 แปลงโฉมจักรยานยนต์สไตล์ Street Tracker เป็นจักรยานยนต์ที่มีการปรับแต่งจากพื้นฐานมาจากรุ่น XR650R เริ่มต้นจากการดัดแปลงให้จักรยานยนต์มีความวิบากมากขึ้น จากเ […]