Vespa คลาสใหม่ 200 ซีซี

ลุ้น Piaggio กำลังเปิดตัว Vespa คลาสใหม่ 200 ซีซี คาดอัพเครื่องยนต์เต็มรูปแบบ

Piaggio เตรียมเปิดตัว Vespa รุ่นใหม่พร้อมทั้งจะมีการปรั …

ลุ้น Piaggio กำลังเปิดตัว Vespa คลาสใหม่ 200 ซีซี คาดอัพเครื่องยนต์เต็มรูปแบบ Read More »