Piaggio เปลี่ยนชื่อใหม่กับสกูตเตอร์เวสป้า 150cc ในอินเดีย

Nadda D.

Piaggio อินเดีย ได้มีการเปลี่ยนชื่อจักรยานยนต์ Vespa ขนาด 150cc ใหม่ อย่างที่ทราบกันดีว่าทาง Piaggio ได้ทำการปรับโฉมแบรนด์ Vespa ทั้งหมด 150cc ในอินเดียกับเครื่องยนต์ที่มีการสอดคล้ […]