เผยสิทธิบัตร Yamaha MT25 การออกแบบโดย Yamaha Global

Nadda D.

สิทธิบัตร Yamaha MT25 มีการเผยภาพการออกแบบ สิทธิบัตรที่เป็นรูปรุ่น MT25 ที่มีการลงทะเบียนโดย Yamaha Global ซึ่งภาพสิทธิบัตรมีทั้งหมด 7 ภาพ มีการปรากฎบนเว็บไซค์สิทธิบัตรอย่างชัดเจน […]