ถูกเรียกคืน Yamaha Virago 250 2019 จากข้อผิดพลาดระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์

Nadda D.

Yamaha Virago 250 2019 ถูกเรียกคืน เนื่องจากมีความผิดพลาดเกี่ยวกับระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ โดยการบริหารความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติ (NHTSA) เพิ่งตัดสินใจที่จะเรียกคืนชุดของย […]