Z Motorcycle จักรยานยนต์ไฟฟ้าสไตล์ล้ำสมัย ที่ออกแบบโดย joseph robinson

Sarinton J.

โจเซฟ โรบินสัน นักออกแบบชาวแคลิฟอร์เนีย ได้คิดค้นโครงการสำหรับรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า Z Motorcycle โดยใช้รูปทรงของตัวอักษร ‘Z’ รถจักรยานยนต์ Z-line มีจุดเริ่มต้นของรู […]