“ไทยยามาฮ่า” ร่วมใจ Work from home ป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 เพื่อสนับสนุนภาครัฐ

Nadda D.

ไทยยามาฮ่า ร่วมใจ Work from home เนื่องจากนโยบายของรัฐที่มุ่งหวังให้ลดผู้ติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ด้วยการลดระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing โดยผู้ผลิตและจำหน่า […]